about-sinopec
Board of Directors
Zhang Yuzhuo

Zhang Yuzhuo


Chairman of the Board


more

Ma Yongsheng

Ma Yongsheng


Director of the Board
and the President

 


more

Yu Baocai

Yu Baocai


Director

Senior Vice

President


more

Liu Hongbin

Liu Hongbin


Director

Senior Vice

President


more

Ling Yiqun

Ling Yiqun


Director

Senior Vice

President


more

Li Yong

Li Yong


 

Director

 


more

Tang Min

Tang Min


 

Independent Non-Executive Director


more

Cai Hongbin

Cai Hongbin


 

Independent Non-Executive Director


more

Ng, Kar Ling Johnny

Ng, Kar Ling Johnny


 

Independent Non-Executive Director


more

XML 地图 | Sitemap 地图